VLight VnExpress - Cung cap tu lieu, video, anh ban quyen

Chuyên mục

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận cấp phép sử dụng Hình ảnh/Video

Đây là thỏa thuận sử dụng (gọi tắt là “Thỏa thuận”) giữa bạn và VLight, quy định quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến việc sử dụng hình ảnh/video (sau đây gọi là “nội dung”) trên website: www.vlight.vnexpress.net. Bằng việc đăng nhập và tải về bất kỳ nội dung nào trên VLight, bạn được xem là đã chấp thuận các điều khoản của Thỏa thuận này.

1. Các hình thức cấp phép

Các loại quyền và phạm vi sử dụng nội dung của từng loại được quy định như sau:
Cấp phép sử dụng tiêu chuẩn:
Là cấp phép cho bạn được quyền sử dụng nội dung:
Sử dụng nâng cao
Là bao gồm tất cả quyền tiêu chuẩn và cộng thêm các quyền sử dụng nâng cao như sau:
Đối với mục đích sử dụng nâng cao này, bạn cần liên hệ với VLight – để nhận được sự chấp thuận chi tiết bằng văn bản.
Sử dụng cho mục đích biên tập/báo chí:
Là cấp phép cho bạn sử dụng nội dung trong các trường hợp sau:
Là nội dung biên tập cho các phương tiện truyền thông như báo chí, tạp chí, chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội không mang tính chất thương mại, sách giáo khoa và trang web phi thương mại.
Sử dụng cho mục đích lưu giữ cá nhân:
Là cấp phép cho bạn được quyền sử dụng nội dung chỉ cho mục đích cá nhân của riêng bạn và phi thương mại. Phi thương mại được hiểu là bạn không được sử dụng nội dung cho bất kỳ hình thức thương mại nào hoặc được tải xuống/phân phối/ bán lại dưới bất kỳ hình thức nào.
Sử dụng cho mục đích lưu giữ doanh nghiệp
Là cấp phép cho bạn quyền sử dụng nội dung để:
Nếu bạn có bất kỳ mục đích sử dụng nội dung nào khác ngoài các phạm vi nêu trên, liên hệ với VLight:
Trung tâm Bản quyền VnExpress. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng đại diện phía Nam: Tầng 6 – Tòa nhà Tower Exchange – số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Đường dây nóng (hotline): 0909.848.633 hoặc email: .

2. Điều kiện sử dụng
2.1 Như được quy định rõ trong Thỏa thuận này hoặc được VLight cho phép bằng văn bản, việc sử dụng nội dung được nêu ở Mục 1 của Thỏa thuận có phạm vi trên toàn thế giới, không độc quyền và không thể chuyển nhượng.
2.2 Bạn sẽ không:
2.3 Bạn phải chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng việc sử dụng nội dung được cấp phép phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm luật pháp Việt Nam và quốc tế. Bạn sẽ không sử dụng nội dung được cấp phép cho các mục đích khiêu dâm, nói xấu người khác hoặc trái quy định pháp luật.
2.4 Bạn phải đảm bảo việc sử dụng nội dung không xâm phạm quyền lợi hợp của bên thứ ba về xung đột lợi ích, bí mật đời tư cá nhân, bí mật nhà nước. VLight sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng không đúng này gây ra.
2.5 Bạn không được tuyên bố sai hoặc ngụ ý rằng là tác giả của nội dung được cấp phép.
2.6 Bạn sẽ không thay đổi hoặc chỉnh sửa nội dung được cấp phép. Bạn có thể cắt hoặc chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với chất lượng kỹ thuật, nhưng với điều kiện không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn biên tập của nội dung nói trên.

3. Tài khoản sử dụng
VLight sẽ cấp một tài khoản sử dụng để bạn có thể tìm kiếm và trả phí sử dụng nội dung. Tài khoản sẽ chịu sự chi phối của các điều khoản, quy định và Thỏa thuận của này.
Bạn cần đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào, đồng thời bạn phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web.

4. Quyền sở hữu trí tuệ
4.1 Tất cả quyền sở hữu trí tuệ của nội dung cấp phép đều thuộc sở hữu của VLight hoặc Tác giả. Tất cả các quyền không được cung cấp trong Thỏa thuận này đều được VLight bảo lưu và bạn sẽ không được yêu cầu bất kỳ quyền vượt ngoài phạm vi được nêu ở Mục 1.
4.2 Bạn không cần trích dẫn tác giả ảnh cho mục đích sự dụng nêu tại Mục 1, nhưng nếu bạn đang sử dụng nội dung cho mục đích biên tập, bạn phải trích dẫn tác giả liền kề với nội dung sản xuất.
4.3 Bạn có thể sử dụng tên của VLight – thuộc Báo VnExpress.net là nhà cung cấp nội dung nếu cần thiết để dẫn chiếu, nhưng bạn không được sử dụng tên, logo hoặc nhãn hiệu của (VLight hoặc Báo VnExpress) mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản.

5. Chấm dứt và hủy bỏ
5.1 VLight có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này, bạn cần lập tức ngừng sử dụng nội dung; xóa hoặc hủy các bản sao. Tất cả các khoản phí trả cho VLight của bạn là không hoàn lại.
5.2 VLight có thể ngừng cấp phép một phần hoặc toàn bộ của nội dung bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
5.3 Sau khi có thông báo từ VLight về nội dung bị vi phạm Thỏa thuận hoặc khiếu nại vi phạm quyền của bên thứ ba. Bạn sẽ ngay lập tức và bằng chi phí của mình, ngừng sử dụng nội dung được cấp phép đó, xóa hoặc hủy mọi bản sao.
5.4 Bạn đồng ý bảo vệ và giữ cho VLight trước mọi khiếu nại, yêu cầu tố tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý… phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung được cấp phép nằm ngoài Thỏa thuận này; hoặc vi phạm của bạn (hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn) về bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

6. Quy định chung
6.1 Thỏa thuận này mang tính pháp lý với bạn và bạn không thể chuyển nhượng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VLight.
6.2 Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam, mà không cần tham khảo các vấn đề liên quan đến xung đột pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được đưa ra và giải quyết bằng trọng tài tại Việt Nam theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế.
6.3 Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi được thì các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.
Thanh toán chuyển khoản:
Hotline hỗ trợ: 0972 776 776

Lưu ý: Liên hệ cho Ban tổ chức trước khi chuyển tiền

Cú pháp chuyển khoản ủng hộ: Muatranh_Hovaten_IDtranh_SDT

TP Bank
QR Code